ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل EFQM (ویرایش 2010)

ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل EFQM (ویرایش 2010) .

 آیا تاکنون به این فکر کرده اید که عملکرد سازمانتان چگونه است؟

  EFQM ابتدای کلمات European Foundation for Quality Management به معنی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت است. این بنیاد در سال 1988 توسط 14 شرکت بزرگ اروپایی تأسیس گردید و درحال حاضر 600 سازمان بزرگ و کوچک عضو آن می باشند. مدل سرآمدی EFQM در اروپا، بعنوان چهارچوبی جهت ارزیابی و سنجش عملکرد سازمان هایی که قصد شرکت در برنامه ی "جوایز ملی اروپایی تعالی سازمانی" را داشتند عرضه گردید. امروزه این مدل فراگیرترین چهارچوب سازمانی مورد استفاده سازمانها بمنظور شرکت در مسابقات تعالی سازمانی در اروپا مانند "جوایز تعالی اروپایی" (EEA) می باشد. این مدل به تازگی از سوی اعضای EFQM (لیست اعضاء را از پایین همین صفحه دانلود کنید) و ارزیابان آن مورد بازبینی قرار گرفته است و تحت عنوان EFQM Model 2010 عرضه گردیده است. شایان ذکر است که فاکتورهای تجاری مدل در این نسخه کاملاً تحت تأثیر بازبینی ها قرار گرفته است. اجرای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی از سال 1382 در کشور ما ایران آغاز گردیده است.

 

با مدل EFQM میتوان سازمانها را ارزیابی و عملکرد آنها را اندازه گیری نمود. این مدل به سازمانها کمک می کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود تفاوتها را شناسایی نموده، و سپس با بررسی علل وقوع این تفاوتها، راه حلهای بهبود وضع موجود را کشف و آنها را اجرا نمایند.

 

هنگامیکه این مدل به عنوان ابزاری برای ارزیابی بکار گرفته شود، تصویری از میزان رقابت پذیری سازمان در مقایسه با یک سازمان مشابه و یا کاملاً متفاوت را ارائه می نماید. و هنگامیکه در شمایل یک مدل مدیریتی استفاده گردد، تعریف دقیقی از وضعیت ایده آل و یا بهبود وضع موجود را بر اساس ظرفیت و کارائی سازمان ارائه خواهد نمود.

با بکارگیری این مدل در سازمان خود ساختاری ایجاد خواهید نمود که منجر به بهبود عملکرد خواهد شد، و مبنایی برای تعالی پایدار در سازمان شما پایه گذاری خواهد گردید. از دیگر منافع استفاده از این مدل میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 

فراهم شدن چهارچوبی برای مدیریت بهتر سازمان.

امکان نگاه سخت گیرانه به سازمان توسط مدیران، تا به شناخت بهتری از عملکرد خود برسند.

امکان تعریف و تدوین فعالیت های بهبود در سازمان از طریق استفاده از یک روش سیستماتیک خود ارزیابی.

فراهم شدن امکان الگوبرداری و مقایسه فرآیندهای کاری و نتایج حاصله با دیگر سازمان ها و کاربران این مدل که آنرا مورد استفاده قرارداده اند.

فراهم شدن توانایی ردیابی و اندازه گیری پیشرفت امور با استفاده از یک سیستم اندازه گیری مطمئن و قوی.

امکان شرکت در برنامه جایزه ملی کیفیت و استفاده از مزایای آن.

 منبع : http://www.bestvision.ir/

/ 0 نظر / 48 بازدید