مدیریت پاداش و تعالی سازمان

سمینار آذر ماه: نقش پاداش در بهبود عملکرد سازمانی  

 

سخرانی 12 آذر ماه ، در تداوم بحث های گذشته و در راستای تعالی فرهنگ سازمانی به « نقش پاداش دربهبود عملکرد » اختصاص یافت که توسط جناب آقای دکتر خاکی ایراد گردید . در این گزارش چکیده ای از این سخنرانی ارایه می شود .

امروزه از مفهوم « تعالی سازمانی » که در ادبیات مدیریت جای بهره وری ، کارآیی ، کارآمدی و اثر بخشی را به خود اختصاص داده ، به معنای « سرآمد شدن » بویژه در عرصه رقابت تعبیر گردیده است . طبعا تعالی سازمان نیازمند تغییر و تحول در ساختار شرکت می باشد .

در بحث مدیریت پاداش ، آن را می توان به دو نوع تقسیم کرد :

1- پاداش بیرونی مثل حقوق و مزایای ثابت و غیر ثابت

2- پاداش درونی مثل معنی دار کردن شغل

پاداش در مقابل عملکرد معنا پیدا می کند ولی خود به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی در عملکرد سازمانی است .

 

فرهنگ شرکت های متعالی فرهنگ شرکت های متعالی

دلخوش کردن به اهداف کوتاه مدت و موفقیت های کوچک روبرو شدن با واقعیت های نا خوشایند و برداشتن اقدامات کلیدی

اقدام بدون فکر و مطالعه نظم و انضباط گرایی در فکر و عمل

ناسازگاری شدید در مدیریت و محورهای شرکت انسجام فکری و عزم ثابت

تلاش شدید برای جلب مشارکت مردم رفتار مشارکت جویانه مشتریان

جذب شرکت های جدید بدون توجه به وضعیت سازمان پس از دست یابی به موفقیت ، تلاش برای جذب شرکت های جدید

گسیختگی نسل ها و عدم انتقال تجربیات پیوستگی برای پیوستن نسل های مختلف سازمان

ایجاد داده با تحولات تکنولوژیکی فرصت نگری به تغییرات تکنولوژیک

 

عملکرد = وضوح نقش × شایستگی × محیط × ارزش ها × تناسب ترجیحی × پاداش

 

طراحی نقش شفاف و مشخص دقیقا بر عملکرد افراد تاثیر می گذارد . علاوه بر آن ، دانش و مهارت لازم برای ایفای نقش ها نیز مؤثر واقع می شود . طبعا شایستگی ها در محیط مطلوب به منصه ظهور رسیده و محیط و نقدپذیر و آمادگی فرهنگی آن اهمیت خاصی دارد . در چنین محیطی چه ارزش هایی حاکم بوده و مبانی قضاوت در رابطه با هنجارها کدامند ؟ شاخص دیگر ، انتخاب و ترجیح آگاهانه محیط کار و شغل می باشد و بالاخره پاداش به عنوان یک مؤلفه دیگر می باشد که نقش بسزایی دارد . پاداش باید بر اساس نوع فکر و نگرش افراد شکل بگیرد و باید بر گرفته از نظام ارزشی باشد .

اصولا شکل گیری عملکرد مطلوب ، ما حصل تامین الزامات ، منابع و امکانات لازم می باشد . نکته ای که در این بخش قابل بحث است رفتار عادلانه در سازمان می باشد . امروزه تئوری برابری یا Equity theory به عنوان یکی از مبانی اصلی در تفکر طراحی پاداش مطرح است .

 

افراد در مقام مقایسه نابرابری با دیگران ، خود را با سه گروه مقایسه می کنند :

1- با خودشان

2- با همکاران و افراد همانند

3- با سیستم سایر سازمان ها

به همین جهت ، مهندسی انتظارات لازم است . در مهندسی انتظارات

، باید به تلاش ، میزان پاداش و مطلوبیت یا ارزش معنوی عامل

انگیزش و یا پاداش توجه کرد .

با توجه به مطالاب فوق باید به مدیریت پاداش به عنوان یک سازو

 کار کلیدی توجه کرد که نتیجه آن اصلاح عملکرد افراد ، هدفمند

 کردن پرداخت ها ، توسعه و آموزش کارکنان ، حفظ کارکنان مستعد

و ایجاد تضمین برای رفتار منصفانه در مقابل عملکرد می باشد .

 

ویژگی های استراتژی پاداش عبارتند از :

1- در جهت ارزش ها و منافع سازمانی

2- متناسب با ارزش ها و باورهای شرکت

3- حمایت و هدایت رفتار مطلوب

4- تثبیت یک مدیریت مطلوب

5- کافی بودن و مناسب بودن

6- متنوع بودن

7- حتمی بودن و قطعی بودن

نکته آخر اینکه ، در طراحی پاداش ، از هز گونه افراط و تفریط

خودداری کرده و مورد پذیرش و مقبولیت عمومی باشد .

از خصوصیات کارآمدی آن فوریت ، اقدام بهنگام و سریع و علاوه بر

آن برقراری نوعی توازن می باشد .

 

منبع :

http://www.razico.com/fa/science/seminar.asp

/ 1 نظر / 121 بازدید
حمید

با تشکر فراوان از وبلاگ جامع شما