کوتاه و مختصر در مورد مدل تعالی سازمانی ای اف کیو ام EFQM

کوتاه و مختصر در مورد مدل تعالی سازمانی قسمت اول

EFQM ..... EFQM ..... EFQM .....

   یک سازمان غیر انتفاعی است.

   در سال 1988 توسط 14 مدیرعامل شرکت های اروپایی تاسیس شد.

   بیش از 800 عضو در سطح اروپا و سازمان های صنعتی بزرگ دارد.

 

اعضای EFQM در سال 1988

 

   BT plc

   Robert Bosch GmbH

   Bull SA

   Ciba-Geigy AG

   Dassault Aviation

   AB Electrolux

   Fiat Auto SpA

   KLM Royal Dutch Airlines

   Nestlé AG

   Philips Electronics NV

   Olivetti SpA

   Renault

   Sulzer AG

   Volkswagen AG

ماموریت و چشم انداز EFQM

ماموریت:

   نیروی محرکی برای سرآمدی پایدار در سازمان های اروپایی

چشم انداز:

   دنیایی که در آن سازمان های اروپایی سرآمد هستند.

 

فعالیت های EFQM

 

   روش های بهبود و پیشرفت برای مدیریت سرآمد

   سازمان دهی دانش و پروژه های الگوبرداری

   تبلیغات و ارائه EQA – جایزه کیفیت اروپاEFQM

 

جوایز بین المللی کیفیت

 

   جایزه دمینگ

·       ابتدا در سال 1951 ارائه شد.

·       JUSE (همبستگی مهندسین و دانشمندان ژاپنی)

   جایزه ملی کیفیت ماکولم بالدریج

·       در سال 1987 عرضه شد. این جایزه بر اساس برنامه کار بهبود زیر نظر رئیس جمهور وقت ریگان پایه گذاری شد.

   جایزه کیفیت اروپا (EQA)

   ابتدا در سال 1992 ارائه شد.

   EFQM در مشارکت با EOQ و EU

 

اهداف جایزه کیفیت اروپا

   در جهت شناسایی شرکت هایی که الگویی هستند برای تعالی (مدیریت و نتایج)

   در جهت ترغیب اذهان عمومی سازمان برای استفاده از مدل در رسیدن به سرآمدی

 

ادامه دارد ...

/ 1 نظر / 288 بازدید
محمد شیروانی

[دست][هورا]