# خودارزیابی

ارائه مدل خودارزیابی تعالی آموزش کارکنان درسازمانها

          ارائه مدل خودارزیابی تعالی آموزش کارکنان درسازمانها خلاصه مقاله : با توجه به نقش و جایگاه آموزش کارکنان در فرایند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 101 بازدید

اصول و مبانی مدل تعالی ( سرآمدی ) سازمانی EFQM

اصول و مبانی مدل تعالی ( سرآمدی ) سازمانی EFQM نویسنده : دل قوی، علی چکیده امروزه بنگاههای اقتصادی کشور در فرایند جهانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 93 بازدید