# نظریه_های_کیفیت_درمدیریت

نظریه های کیفیت درمدیریت وکاربست آن درنظام آموزشی

  بسمه تعالی   نظریه های کیفیت درمدیریت وکاربست آن درنظام آموزشی نوشته:محمد علی حیاتی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی   بافروکش کردن زبانه های آتش جنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید