# efqm

نظریه های کیفیت درمدیریت وکاربست آن درنظام آموزشی

  بسمه تعالی   نظریه های کیفیت درمدیریت وکاربست آن درنظام آموزشی نوشته:محمد علی حیاتی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی   بافروکش کردن زبانه های آتش جنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید

توانمند سازی شرکت‌ها

بسمه تعالی طرح پیشنهادی  توانمند سازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های  تعاونی صدیقه خوشه چین بهار رییس اداره تعاونیهای صنعتیمقدمه: در محیط رقابتی امروز توانمند سازی یکی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید

ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل EFQM (ویرایش 2010)

ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل EFQM (ویرایش 2010) .  آیا تاکنون به این فکر کرده اید که عملکرد سازمانتان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید