# european_foundation_for_quality_management_)_efqm

ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل EFQM (ویرایش 2010)

ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل EFQM (ویرایش 2010) .  آیا تاکنون به این فکر کرده اید که عملکرد سازمانتان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید